menu

Kleinschalige kinderpraktijk in Amsterdam-Noord

Als een vis in het water

Wij bieden psychologische hulp aan kinderen 

én jongeren

Bij Kinderpraktijk Vis staat het kind centraal in zijn of haar omgeving die de basis vormt voor een doeltreffende behandeling.

Ons doel is dat het kind zich in het dagelijkse leven als een vis in het water voelt. 

Als ouder zie of voel je als geen ander dat er iets met je kind aan de hand is.
Je wil je kind helpen. Maar soms weet je niet hoe.

Wij bieden u en uw kind hulp bij het zoeken naar een oplossing.
Wij werken met oplossingsgerichte therapie’n die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Wij kijken naar wat het kind kan en naar wat hij of zij wil leren.

Het team van KinderpraktijkVIS bestaat momenteel uit een GZ psycholoog, een GZ psycholoog /psychotherapeut, een ontwikkelingspsycholoog, twee orthopedagogen, een dramatherapeut, een Video Interactie Begeleider (VIB) en een universitair student.

Mededeling

Door de enorm toegenomen vraag naar zorg hebben wij besloten om onze zorgverlening verder uit te breiden met nieuwe medewerkers.

Bovendien is er onlangs een filiaal geopend aan de Asterweg in Amsterdam-Noord:

Asterweg 17A6
1031 HL  Amsterdam

Kleinschalige kinderpraktijk in Amsterdam-Noord

Als een vis in het water

Wij bieden psychologische hulp aan kinderen en jongeren

Bij Kinderpraktijk Vis staat het kind centraal in zijn of haar omgeving die de basis vormt voor een doeltreffende behandeling.

Als ouder zie of voel je als geen ander dat er iets met je kind aan de hand is.
Je wil je kind helpen. Maar soms weet je niet hoe.

Wij bieden u en uw kind hulp bij het zoeken naar een oplossing. 
Wij werken met oplossingsgerichte therapieën die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Wij kijken naar wat het kind kan en naar wat hij of zij wil leren.

Ons aanbod

Voor wie?

Voorbeelden van problemen en vragen waarbij kinderpraktijk Vis behulpzaam is:

 • Gespannen en/of bezorgd zijn
 • Pesten of gepest worden
 • Moeite om goed met anderen om te gaan
 • Problemen met uiten en verwoorden van gevoelens
 • Faalangst of andere angsten
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Somberheid
 • Boosheid bijvoorbeeld woede uitbarstingen
 • Ouders gaan scheiden of zijn gescheiden
 • Vastgelopen rouwverwerking
 • Rouw en verlies
 • Het leren omgaan met een bijzondere eigenschap
 • Hoogsensitief
 • Trauma’s
 • Aandacht en concentratieproblemen
 • Executieve functie problemen
 • Vermoeden van een kinderpsychiatrischestoornis

Ons aanbod

Voor wie?

Voorbeelden van problemen en vragen waarbij kinderpraktijk Vis behulpzaam is:

 • Gespannen en/of bezorgd zijn
 • Pesten of gepest worden
 • Moeite om goed met anderen om te gaan
 • Problemen met uiten en verwoorden van gevoelens
 • Faalangst of andere angsten
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Somberheid
 • Boosheid bijvoorbeeld woede uitbarstingen
 • Ouders gaan scheiden of zijn gescheiden
 • Vastgelopen rouwverwerking
 • Rouw en verlies
 • Het leren omgaan met een bijzondere eigenschap
 • Hoogsensitief
 • Trauma’s
 • Aandacht en concentratieproblemen
 • Executieve functie problemen
 • Vermoeden van een kinderpsychiatrischestoornis

Hoe kan ik mijn kind

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met behulp van onze aanmeldingsprocedure op deze website.

Telefonisch contact opnemen met de praktijk is mogelijk maar houd u er rekening mee dat wij vaak niet beschikbaar zijn. Door de beperkte telefonische bereikbaarheid raden wij u nadrukkelijk aan om het contactformulier te gebruiken op onze website.

Contact opnemen

Contact

Telefonisch contact opnemen met de praktijk is mogelijk maar houd u er rekening mee dat wij vaak niet beschikbaar zijn. Door de beperkte telefonische bereikbaarheid raden wij u nadrukkelijk aan om het contactformulier te gebruiken op onze website.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldingsformulier op de website.

Telefonisch contact opnemen met de praktijk is mogelijk maar houd u er rekening mee dat wij vaak niet beschikbaar zijn. Door de beperkte telefonische bereikbaarheid raden wij u nadrukkelijk aan om het contactformulier te gebruiken op onze website.

Kinder Praktij Vis Logo

Contact opnemen

Contact

Telefonisch contact opnemen met de praktijk is mogelijk maar houd u er rekening mee dat wij vaak niet beschikbaar zijn. Door de beperkte telefonische bereikbaarheid raden wij u nadrukkelijk aan om het contactformulier te gebruiken op onze website.

Voor nieuwe aanmeldingen

Wachtlijst

Bij Kinderpraktijk VIS doen we er alles aan om u na aanmelding zo spoedig mogelijk terug te bellen of te mailen.
Helaas is het aantal aanmeldingen in de afgelopen periode flink toegenomen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt voor specifieke behandelingen en voor breed psychologische onderzoeken een wachtlijst te hanteren.

Er zal altijd rekening worden gehouden met de urgentie van de zorgvraag.

behandeling en ondersteuning

Behandeling

Caleb Woods Vzildyoqn U Unsplash

Angst

Angst is een emotie die bij het leven hoort en ons beschermt tegen allerlei gevaar. Sommige kinderen, jongeren en volwassenen zijn echter erg vaak, en soms overdreven, bang. Sommigen zijn ook bang voor dingen die eigenlijk niet echt gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld voor wat anderen van je denken, spinnen, voor een groep te spreken, om alleen thuis te zijn, voor honden, om vrienden te maken, voor het donker, voor wat er allemaal mis zou kunnen gaan, enzovoort…

Annie Spratt Tsepvhkxuck Unsplash

Dwang

Als je een dwangstoornis (Obsessive Compulsive Disorder; OCD) hebt, heb je last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Steeds weer denk je (dwangmatig) aan dezelfde dingen, waar je steeds banger van wordt. Soms ga je hierdoor bepaalde situaties uit de weg of moet je handelingen uitvoeren om je angst te verminderen…

 

Inside Weather Ijk3up9urhk Unsplash

Trauma / PTSS

Het kan gebeuren dat je iets heel naars meemaakt. Bijvoorbeeld: je hebt een ongeluk meegemaakt, iemand van wie je veel houdt is plotseling overleden, je bent seksueel misbruikt, je bent mishandeld of erg gepest of je ouders hebben heftige ruzies in jouw bijzijn gehad…