menu

Tarieven en Vergoeding

Tarieven

TARIEVEN 2024

 
Intelligentieonderzoek (incl. voor- en nabespreking en rapportage) € 700
Uitgebreid onderzoek – o.a. ADHD, ASS, persoonlijkheidsproblematiek, sociaal/emotioneel, leerproblemen € 1.500
Behandeling door orthopedagoog- psycholoog – intake € 120
Behandeling bij o.a. dwang, angst, trauma: 5 sessies inclusief evaluatiegesprek € 660
Dramatherapie: 5 therapie sessies inclusief evaluatiegesprek € 540
Ouderbegeleiding: oudercoaching – 3 sessies € 285
Video Interactie begeleiding – 3 sessies € 450

Trainingen (inclusief licentiekosten)

 

Individueel

 
  • BrainGameBrian (voor o.a. kk met ADHD tot 12 jaar om de executievefuncties te trainen). Tarief is inclusief licentie kosten €100
€ 500
  • Cogmed Werkgeheugen Training op aanvraag. Tarief is inclusief licentie kosten €365
€ 500

Groep

 
  • Girlpower groepstraining , verschillende leeftijdsgroepen tot en met 12 jaar
  • Powergroep
  • Brugklasgroep voor kinderen van groep 8 die gaan starten op het VO
€ 500
  • Cogmed Werkgeheugen Training op aanvraag. Tarief is inclusief licentie kosten € 365
€ 500
  • Star training voor jongeren vanaf 12 jaar (voor jongeren met o.a. sociale angst, somberheidgevoelens) – afhankelijk van het aantal deelnemers
€ 500
  • Oudergroep in ontwikkeling
  • Mindful Yoga voor kinderen, jongeren en volwassenen in overleg
In overleg

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Vergoeding

VERGOEDING 18+

Behandelingen voor cliënten 18+ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van het eigen risico. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk waarop duidelijk vermeld staat dat het een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ betreft.
Na afloop van de behandeling of na maximaal een jaar (looptijd DBC) zullen de kosten worden gedeclareerd volgens marktconforme NZA tarieven. De factuur kan vervolgens (deels) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Ons advies is om zelf bij de zorgverzekeraar na te gaan hoeveel zij precies vergoeden bij een niet-gecontracteerde GZ-Psycholoog.

Hieronder is een indicatie van de kosten:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

In 2024 bedraagt het eigen risico € 385.

Als je een restitutiepolis bij je verzekering hebt afgesloten wordt je behandeling volledig vergoed.
Ben je verzekerd bij een verzekering met vrije zorgkeuze, zoals OHRA, Nationale Nederlanden, wordt eveneens 100% van de behandeling vergoed.
Wanneer je een naturapolis hebt, wordt meestal tussen de 60% en 80% van de kosten vergoed. Dit betekent dat je het resterende bedrag zelf bijbetaald, waarbij het gaat om gemiddeld €25 per sessie.

Geschillen

Bij Kinderpraktijk VIS staat de kwaliteit van de behandeling voorop. Als professionele organisatie streven wij ernaar uw wensen en verwachtingen zo goed mogelijk af te stemmen op ons begeleidings- en behandelaanbod. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een hulpverlener u benadert. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Kinderpraktijk VIS vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u. Blijven rondlopen met een klacht lost ons inziens niets op. Het staat uw behandeling immers in de weg. Klachten kunnen voor Kinderpraktijk VIS aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en andere cliënten te verbeteren.

Ik heb een klacht, wat nu?
U kunt uw ontevredenheid of uw klacht kenbaar maken aan de betrokken medewerker.

Persoonlijk gesprek
Wij zijn te allen tijde bereid om met u te overleggen door middel van een persoonlijk gesprek. Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht bespreken met de medewerker bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. Het komt vaak voor dat een misverstand de oorzaak van een klacht blijkt te zijn. Door een gesprek met de betrokken medewerker kan zo’n misverstand veelal eenvoudig worden rechtgezet. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden en zo de zorgverlening te verbeteren.
Indien u het prettiger vindt om dit gesprek buiten de medewerker om te houden, kunt u dit gesprek met een van onze managers voeren. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kunt u een klacht indienen bij de directie, middels het klachtenformulier.

Interne klachtenbehandeling
Het klachtenformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat en bij onze hulpverleners. In dit formulier heeft u de mogelijkheid uw klacht te omschrijven en deze nader toe te lichten. Dit formulier kunt u bij het secretariaat of via de mail inleveren en zal doorgestuurd worden naar de directie. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden voor een gesprek met de directie.