menu

Braingame Brian

Braingame Brian

Braingame Brian

Een training van cognitieve vaardigheden binnen een spelwereld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar bij wie problemen op het gebied van executief functioneren is vastgesteld,
met name op het gebied van werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en inhibitie, worden verondersteld bij kinderen met AD(H)D, maar spelen eveneens een rol bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en kinderen met een cognitieve beperking (Info: Gaming & Training).

Mindgame

Een training van cognitieve vaardigheden binnen een spelwereld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar bij wie problemen op het gebied van executief functioneren is vastgesteld,
met name op het gebied van werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en inhibitie, worden verondersteld bij kinderen met AD(H)D, maar spelen eveneens een rol bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en kinderen met een cognitieve beperking (Info: Gaming & Training).

Mindgame