menu

Stap 1:

Aanmelding

Kinderen kunnen door hun ouders/verzorgers worden aangemeld, met een beschikking van de gemeente, een verwijzing van de huisarts, specialist of GGD arts.
De aanmelding verloopt via onze website, zie aanmeldformulier.
Zodra u het formulier ingevuld en verstuurd heeft krijgt u een bevestigingsmail terug.
Wij zullen hierna zo snel als mogelijk reageren op uw aanmelding door telefonisch contact met u op te nemen en een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Stap 2:

Intakegesprek

Het gaat hier om een persoonlijke kennismaking en het doornemen en aanvullen van de reden van aanmelding. Er wordt een behandelplan opgesteld en we lichten u in over de verwachte duur van de behandeling.

Stap 3:

Diagnostiek

Soms is het zinvol dat er voorafgaand of gaandeweg de behandeling een onderzoek afgenomen wordt. Dit kan bestaan uit onder andere een schoolobservatie, testdiagnostiek (cognitief en/of persoonlijkheidsonderzoek). Wij hebben een groot aanbod aan testmateriaal zodat wij rekening kunnen houden met de behoefte van het kind/ jongere. Of anders: met de culturele achtergrond en niveau van het kind of jongere tot en met 20 jaar.

Stap 4:

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit individuele of groepscontacten. De sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Waar nodig wordt u als ouder betrokken bij het therapieproces van uw kind. Dit kan door mee te kijken in de therapie, mee te doen of door aparte gesprekken te voeren met de therapeut (ouderbegeleiding). Soms wordt er gekozen voor gezinsgesprekken.

Stap 5:

Afronding

In overleg met de ouder (s) en indien gewenst, werken wij zoveel mogelijk samen met de huisarts en/of school. Dit houdt in dat na afronding van de behandeling of onderzoek een verslag gaat naar de contactpersonen of verwijzer.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldingsformulier op de website.

Telefonisch contact opnemen met de praktijk is mogelijk maar houd u er rekening mee dat wij vaak niet beschikbaar zijn. Door de beperkte telefonische bereikbaarheid raden wij u nadrukkelijk aan om het contactformulier te gebruiken op onze website.

Kosten en vergoedingen

Alle behandelingen die in onze praktijk worden aangeboden worden vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.
Onze praktijk heeft een contract met de zorgregio Zaanstreek-Waterland en Amstelveen-Aalsmeer. Hieronder vallen ook alle omliggende gemeentes.
Wij hebben een contract voor specialistische GGZ.

Vergoeding van de kosten van onze hulpverlening door de gemeente:
Je kunt de kosten van onze hulpverlening particulier betalen. Zie hiervoor ons tarievenoverzicht. Deze kosten kunnen echter vaak ook vergoed worden via de gemeente. Er is een verwijsbrief nodig om voor vergoeding van de kosten van onze hulpverlening in aanmerking te komen. De verwijzing kan komen van een huisarts, een jeugdarts, een ouder-kindadviseur of een medisch specialist.

De gemeente waar het kind/jongere woont is verantwoordelijk voor de financiering tot de leeftijd van 18 jaar. Vanwege die verantwoordelijkheid moet de gemeente akkoord geven voor de aanvraag die wij bij ze indienen na het maken van een perspectiefplan.
Ouders die hun kinderen bij ons willen aanmelden moeten vooraf bij hun huisarts langs voor een verwijzing of langs het ‘Ouder en Kind’ team van de gemeente waar ze wonen.

Kinderpraktijk VIS is gecontracteerd door de volgende gemeenten:
Aalsmeer, Amstelveen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Doordat we gecontracteerd zijn kunnen we de financiering gelijk met de gemeente afhandelen.

Vanaf 2024 is KinderpraktijkVIS niet langer gecontracteerd door de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat wij helaas geen vergoede zorg kunnen aanvragen voor cliënten onder de 18 jaar die in Amsterdam woonachtig zijn en zich per 2024 aanmelden. Dit geldt alleen voor de gemeente Amsterdam. 

No show - annuleren van de afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail of contactformulier te worden afgezegd.
Niet op tijd geannuleerde afspraken worden door gemeenten niet vergoed.
Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak brengen wij € 85,00 in rekening.

Klachten over uw behandeling?

Bij Kinderpraktijk VIS staat de kwaliteit van de behandeling voorop. Als professionele organisatie streven wij ernaar uw wensen en verwachtingen zo goed mogelijk af te stemmen op ons begeleidings- en behandelaanbod. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een hulpverlener u benadert. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Kinderpraktijk VIS vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u. Blijven rondlopen met een klacht lost ons inziens niets op. Het staat uw behandeling immers in de weg. Klachten kunnen voor Kinderpraktijk VIS aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en andere cliënten te verbeteren.

Ik heb een klacht, wat nu?
U kunt uw ontevredenheid of uw klacht kenbaar maken aan de betrokken medewerker.

Persoonlijk gesprek
Wij zijn te allen tijde bereid om met u te overleggen door middel van een persoonlijk gesprek. Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht bespreken met de medewerker bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. Het komt vaak voor dat een misverstand de oorzaak van een klacht blijkt te zijn. Door een gesprek met de betrokken medewerker kan zo’n misverstand veelal eenvoudig worden rechtgezet. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden en zo de zorgverlening te verbeteren.
Indien u het prettiger vindt om dit gesprek buiten de medewerker om te houden, kunt u dit gesprek met een van onze managers voeren. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kunt u een klacht indienen bij de directie, middels het klachtenformulier.

Interne klachtenbehandeling
Het klachtenformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat en bij onze hulpverleners. In dit formulier heeft u de mogelijkheid uw klacht te omschrijven en deze nader toe te lichten. Dit formulier kunt u bij het secretariaat of via de mail inleveren en zal doorgestuurd worden naar de directie. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden voor een gesprek met de directie.