menu

Stap 1:

Aanmelding

Kinderen kunnen door hun ouders/verzorgers worden aangemeld, met een beschikking van de gemeente, een verwijzing van de huisarts, specialist of GGD arts.
De aanmelding verloopt via onze website, zie aanmeldformulier.
Zodra u het formulier ingevuld en verstuurd heeft krijgt u een bevestigingsmail terug.
Wij zullen hierna zo snel als mogelijk reageren op uw aanmelding door telefonisch contact met u op te nemen en een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Stap 2:

Intakegesprek

Het gaat hier om een persoonlijke kennismaking en het doornemen en aanvullen van de reden van aanmelding. Er wordt een behandelplan opgesteld en we lichten u in over de verwachte duur van de behandeling.

Stap 3:

Diagnostiek

Soms is het zinvol dat er voorafgaand of gaandeweg de behandeling een onderzoek afgenomen wordt. Dit kan bestaan uit onder andere een schoolobservatie, testdiagnostiek (cognitief en/of persoonlijkheidsonderzoek). Wij hebben een groot aanbod aan testmateriaal zodat wij rekening kunnen houden met de behoefte van het kind/ jongere. Of anders: met de culturele achtergrond en niveau van het kind of jongere tot en met 20 jaar.

Stap 4:

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit individuele of groepscontacten. De sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Waar nodig wordt u als ouder betrokken bij het therapieproces van uw kind. Dit kan door mee te kijken in de therapie, mee te doen of door aparte gesprekken te voeren met de therapeut (ouderbegeleiding). Soms wordt er gekozen voor gezinsgesprekken.

Stap 5:

Afronding

In overleg met de ouder (s) en indien gewenst, werken wij zoveel mogelijk samen met de huisarts en/of school. Dit houdt in dat na afronding van de behandeling of onderzoek een verslag gaat naar de contactpersonen of verwijzer.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldingsformulier op de website.

Telefonisch contact opnemen met de praktijk is mogelijk maar houd u er rekening mee dat wij vaak niet beschikbaar zijn. Door de beperkte telefonische bereikbaarheid raden wij u nadrukkelijk aan om het contactformulier te gebruiken op onze website.

Kosten en vergoedingen

Alle behandelingen die in onze praktijk worden aangeboden worden vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.
Onze praktijk heeft een contract met de gemeente Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Hieronder vallen ook alle omliggende gemeentes.
Wij hebben een contract voor specialistische GGZ.

De gemeente waar het kind/jongere woont is verantwoordelijk voor de financiering tot de leeftijd van 18 jaar. Vanwege die verantwoordelijkheid moet de gemeente akkoord geven voor de aanvraag die wij bij ze indienen na het maken van een perspectiefplan.
Ouders die hun kinderen bij ons willen aanmelden moeten vooraf bij hun huisarts langs voor een verwijzing of langs het ‘Ouder en Kind’ team van de gemeente waar ze wonen.

No show - annuleren van de afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail of contactformulier te worden afgezegd.
Niet op tijd geannuleerde afspraken worden door gemeenten niet vergoed.
Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak brengen wij € 85,00 in rekening.