menu

Schrijftherapie

Schrijftherapie

Schrijftherapie

Schrijftherapie is gericht op traumaverwerking. Samen met de therapeut bespreekt het kind de nare gebeurtenis. 

Dit verhaal wordt uitgeschreven of getekend. Er wordt uitgelegd wat hij of zij allemaal kan voelen, denken of doen als je als kind zoiets hebt meegemaakt. Hierdoor weet het kind dat het niet de enige is die zoiets voelt, denkt of doet. Hierna wordt het schrijven van het verhaal vervolgd en gekeken. 

Het kind leert hoe het op een andere manier tegen de nare gebeurtenis aan kan kijken, wat het gevoel van controle versterkt.
In aparte gesprekken met ouders wordt gekeken hoe zij hun kind kunnen ondersteunen.

Kids

Schrijftherapie is gericht op traumaverwerking. Samen met de therapeut bespreekt het kind de nare gebeurtenis. 

Dit verhaal wordt uitgeschreven of getekend. Er wordt uitgelegd wat hij of zij allemaal kan voelen, denken of doen als je als kind zoiets hebt meegemaakt. Hierdoor weet het kind dat het niet de enige is die zoiets voelt, denkt of doet. Hierna wordt het schrijven van het verhaal vervolgd en gekeken. 

Het kind leert hoe het op een andere manier tegen de nare gebeurtenis aan kan kijken, wat het gevoel van controle versterkt.
In aparte gesprekken met ouders wordt gekeken hoe zij hun kind kunnen ondersteunen.

Kids