menu

Speltherapie

Speltherapie

Speltherapie

In speltherapie staat het kinderspel als werkvorm centraal. Er wordt gewerkt met verhalen, fantasie, poppenspel en tekeningen. De speelse werkvormen geven het kind de gelegenheid te experimenteren met gedachten, gevoelens en gedrag. Daarnaast krijgt het de kans om zich op non verbale manier te uiten. De spelervaringen in de therapie kunnen houvast geven in het dagelijks leven. Spraak- & Dramatherapie Bij spraak- & dramatherapie staat naast de gespreksvoering ook het ‘doen’ centraal. Je eigen lichaam, het spel, ademhaling, beweging, verhaal en fantasie is hier het middel voor. Denk hierbij aan hutten bouwen, balspellen, spelen met klanken en ademhaling, bewegingsspellen, met handpoppen spelen, en ook bordspelletjes, verhalen schrijven, uitbeeldspelletjes, toneelscènes en improvisatiespel. De therapeut probeert zich goed mogelijk aan te sluiten bij de interesse en beleving van het kind. Per kind/jeugdige wordt er gekeken waar hij/zij behoefte heeft om weer in balans te komen en hierdoor lekkerder in zijn vel te komen zitten. In contact met de therapeut kan er gezocht worden naar oplossingen voor de dingen waar het kind tegen aan loopt. Er worden vanuit de spraak en dramatherapie verschillende ervaringsgerichte oefeningen aangeboden.
  • In het dramatische spel kan er een veilige ‘net-alsof wereld’ gecreëerd worden. Hierin kunnen kinderen op een natuurlijke manier oefenen met nieuw gedrag en indrukken uit hun leven verwerken. De afstand van deze fantasiewereld tot het echte leven creëert veiligheid om nieuwe dingen uit te proberen. Doordat het spel is, kan en mag alles, waardoor kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken wat hun eigen kwaliteiten zijn.
  • Spraaktherapie werkt met de elementen van het spreken: klanken, ademhaling, stem en articulatie, via versjes, gedichten, ritmes en bewegingsspellen die persoonlijk zijn afgestemd op het kind. Spraaktherapie is sterk lichaamsgericht, waarbij gekeken wordt welke kwaliteiten het kind nodig heeft om meer in balans te komen. Bijvoorbeeld door stevig te stampen, of juist door heel vloeiend en aandachtig te bewegen. Goed spreken werkt daarbij harmoniserend voor het hele lichaam.
Kid2
In speltherapie staat het kinderspel als werkvorm centraal. Er wordt gewerkt met verhalen, fantasie, poppenspel en tekeningen. De speelse werkvormen geven het kind de gelegenheid te experimenteren met gedachten, gevoelens en gedrag. Daarnaast krijgt het de kans om zich op non verbale manier te uiten. De spelervaringen in de therapie kunnen houvast geven in het dagelijks leven. Spraak- & Dramatherapie Bij spraak- & dramatherapie staat naast de gespreksvoering ook het ‘doen’ centraal. Je eigen lichaam, het spel, ademhaling, beweging, verhaal en fantasie is hier het middel voor. Denk hierbij aan hutten bouwen, balspellen, spelen met klanken en ademhaling, bewegingsspellen, met handpoppen spelen, en ook bordspelletjes, verhalen schrijven, uitbeeldspelletjes, toneelscènes en improvisatiespel. De therapeut probeert zich goed mogelijk aan te sluiten bij de interesse en beleving van het kind. Per kind/jeugdige wordt er gekeken waar hij/zij behoefte heeft om weer in balans te komen en hierdoor lekkerder in zijn vel te komen zitten. In contact met de therapeut kan er gezocht worden naar oplossingen voor de dingen waar het kind tegen aan loopt. Er worden vanuit de spraak en dramatherapie verschillende ervaringsgerichte oefeningen aangeboden.
  • In het dramatische spel kan er een veilige ‘net-alsof wereld’ gecreëerd worden. Hierin kunnen kinderen op een natuurlijke manier oefenen met nieuw gedrag en indrukken uit hun leven verwerken. De afstand van deze fantasiewereld tot het echte leven creëert veiligheid om nieuwe dingen uit te proberen. Doordat het spel is, kan en mag alles, waardoor kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken wat hun eigen kwaliteiten zijn.
  • Spraaktherapie werkt met de elementen van het spreken: klanken, ademhaling, stem en articulatie, via versjes, gedichten, ritmes en bewegingsspellen die persoonlijk zijn afgestemd op het kind. Spraaktherapie is sterk lichaamsgericht, waarbij gekeken wordt welke kwaliteiten het kind nodig heeft om meer in balans te komen. Bijvoorbeeld door stevig te stampen, of juist door heel vloeiend en aandachtig te bewegen. Goed spreken werkt daarbij harmoniserend voor het hele lichaam.
Kid2