menu

Ons aanbod aan behandelingen

Ons aanbod aan behandelingen

Kid Mom

Ouderbegeleiding

Naast individuele therapie of behandeling van het kind en / of jongere kunnen ouders of het gezin ook begeleiding krijgen middels ouder/ gezinsgesprekken. Deze gesprekken

Lees Meer »
Kid Home

Thuisbegeleiding

Wij kunnen indien gewenst thuisbegeleiding aanbieden. Dit kan middels Video Interactie Begeleiding (VIB) en/ of alleen gesprekken. Deze begeleiding vindt thuis plaats.

Lees Meer »

EMDR

EMDR is de afkorting van: Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is gericht op traumabehandeling. Bij de behandeling wordt gebruikt gemaakt van handbewegingen of geluidssignalen

Lees Meer »
Kids

Schrijftherapie

Schrijftherapie is gericht op traumaverwerking. Samen met de therapeut bespreekt het kind de nare gebeurtenis.  Dit verhaal wordt uitgeschreven of getekend. Er wordt uitgelegd wat

Lees Meer »
Kid2

Speltherapie

In speltherapie staat het kinderspel als werkvorm centraal. Er wordt gewerkt met verhalen, fantasie, poppenspel en tekeningen. De speelse werkvormen geven het kind de gelegenheid

Lees Meer »