menu

Lenny Briels

Lenny Briels

Lenny Briels

Lenny Briels

Video Interactie Begeleider, (ortho)pedagogisch hulpverlener, outdoor lifecoach.

Sinds 1996 begeleid ik kinderen en (pleeg)ouders vanuit verschillende jeugdhulporganisaties en als ZZP’er; als pedagogisch hulpverlener, Video Interactie Begeleider en Sherborne samenspeltherapeut.

Geregistreerd bij het SKJ en CPION

Voor kinderpraktijk VIS geef ik als ambulant hulpverlener opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis en op de praktijk. Mijn werkwijze is oplossingsgericht wat inhoudt dat ik uitga van de eigen kracht van ouders en kinderen, zodat het zelfvertrouwen weer terugkomt en de draagkracht vergroot wordt, zodat het opvoeden weer beter zal gaan.

Met video interactie begeleid ik het gezin door een kort filmpje van een alledaagse gezinssituatie te maken. Door samen deze beelden te bespreken, wordt het voor de ouder(s) zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De ouder(s) worden zo bewust van hun eigen functioneren en de behoeftes van hun kind. De ervaring leert, dat de ouder(s) bij het terugkijken van de beelden snel zien wat hun kind nodig heeft en goed kunnen vertellen hoe zij hun eigen handelen daaropaf kunnen stemmen.

Video Interactie Begeleider, (ortho)pedagogisch hulpverlener, outdoor lifecoach.

Sinds 1996 begeleid ik kinderen en (pleeg)ouders vanuit verschillende jeugdhulporganisaties en als ZZP’er; als pedagogisch hulpverlener, Video Interactie Begeleider en Sherborne samenspeltherapeut.

Geregistreerd bij het SKJ en CPION

Voor kinderpraktijk VIS geef ik als ambulant hulpverlener opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis en op de praktijk. Mijn werkwijze is oplossingsgericht wat inhoudt dat ik uitga van de eigen kracht van ouders en kinderen, zodat het zelfvertrouwen weer terugkomt en de draagkracht vergroot wordt, zodat het opvoeden weer beter zal gaan.

Met video interactie begeleid ik het gezin door een kort filmpje van een alledaagse gezinssituatie te maken. Door samen deze beelden te bespreken, wordt het voor de ouder(s) zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De ouder(s) worden zo bewust van hun eigen functioneren en de behoeftes van hun kind. De ervaring leert, dat de ouder(s) bij het terugkijken van de beelden snel zien wat hun kind nodig heeft en goed kunnen vertellen hoe zij hun eigen handelen daaropaf kunnen stemmen.