menu

Susanne van den Brandhof

Susanne van den Brandhof

Susanne van den Brandhof

Susanne van den Brandhof

Ik ben moeder van twee kinderen en sinds 2006 werkzaam als orthopedagoog. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan als groepsleider binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en later als orthopedagoog binnen de jeugdzorg en de ggz. Ik kijk met een brede blik naar kinderen/jongeren en het systeem waarbinnen zij opgroeien. Wat zijn de kwaliteiten van het kind, waar loopt deze tegenaan en wat heeft het vervolgens nodig om zich (weer) optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij probeer ik ouders en waar mogelijk de omgeving van het kind te betrekken, oplossingsgericht te werken en aan te sluiten bij de krachten en belevingswereld van het kind. Binnen Kinderpraktijk Vis houd ik mij bezig met behandeling, ouderbegeleiding en diagnostiek van kinderen en jongeren. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het SKJ. Daarnaast ben ik gecertificeerd trainer van de training Braingame Brian.
Kinderpraktijk Vis 12
Ik ben moeder van twee kinderen en sinds 2006 werkzaam als orthopedagoog. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan als groepsleider binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en later als orthopedagoog binnen de jeugdzorg en de ggz. Ik kijk met een brede blik naar kinderen/jongeren en het systeem waarbinnen zij opgroeien. Wat zijn de kwaliteiten van het kind, waar loopt deze tegenaan en wat heeft het vervolgens nodig om zich (weer) optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij probeer ik ouders en waar mogelijk de omgeving van het kind te betrekken, oplossingsgericht te werken en aan te sluiten bij de krachten en belevingswereld van het kind. Binnen Kinderpraktijk Vis houd ik mij bezig met behandeling, ouderbegeleiding en diagnostiek van kinderen en jongeren. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het SKJ. Daarnaast ben ik gecertificeerd trainer van de training Braingame Brian.
Kinderpraktijk Vis 12